Matriarkaatti

Feliinien Matriarkaatti, tai Feliinimatriarkaatti on ylpeä ja teknologisesti edistynyt imperiumi. Se hallitsee läntistä Vanaheimin valtakuntaa. Sitä johtaa yksinvaltainen matriarkka, tukenaan crest-klaanipäälliköt. Se koostuu pitkälti kolmestatoista erikoistuneesta klaanista, joilla jokaisella on siviilisaatiossa oma tärkeä erikoisosaamisensa. Jokaisen klaanin keskiössä on sen vaikutusaluetta edistävä emoyhtiö. Klaanit hallitsevat myös omia alueitaan. Esimerkiksi Reach– klaani on vastuussa tutkimuksesta ja kehitystyöstä. Toisena esimerkkinä toimii Inoctus – klaani, jonka erikoisalaa on opetus-, propaganda ja indoktrinaatiotoimet. Eri klaanit toimivat usein myös läheisessä yhteistyössä, yhdistellen parasta osaamistaan erityisesti sotilasteknologian saralla. Matriarkaatin pääkaupunkina ja pääasiallisena valtakeskuksena toimii Midgård.

Rakennettu järjestykselle, se on asettanut voimakkaan armeijansa pääosaan. Se näkyy kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa lastenkodista aina lainvalvontaan. Asevoimat käyttävät ilmavoimia, energia-asein varusteltua jalkaväkeä ja taistelumechejä. Feliinimatriarkaatti on kuuluisa myös geneettisesti muokatuista valkyria- erikoisjoukoistaan sekä MUUPA- sarjan taisteluroboteistaan. Ryhmittymä on sen teknologisten innovaatioiden kautta kasvanut uskomattoman vauraaksi mutta samalla myös sisäänpäin kääntyneeksi ja itseään palvelevaksi. Teknologian vienti on tarkkaan säädeltyä. Heidän tavoitteenaan on uusi maailmanjärjestys ja keino sen toteuttamiseen Kristallivartioston kultismin hävittäminen. Se on tällä hetkellä sodassa caniinien kapinalliskoalitiota vastaan.

// Historia – Matriarkaatti

Ennen suurta rotusotaa

Ennen sota-aikoja Vanaheimin Matriarkaatti eli suhteellisessa sopusoinnussa maailman muiden kansakuntien rinnalla. Ruttoa pakenevien caniinipakolaisten saapuessa Jotunheimista, feliinit antoivat heille puolet Midgårdista uudeksi kodikseen.

Suuri rotusota

Sodan alettua, Matriarkaatti aloitti nopeasti laajan sotilaallisen varustautumisen sekä täyskäännöksenä aiemmalle politiikalleen, caniinikansan vainoamisen.