Caniinien Koalitio

Caniinien Koalitio on feliinien lojalisteja vastaan taisteleva kapinallisryhmittymä. Ryhmää johtaa Odin ja hänen lähin luutnanttinsa Loki. He ovat taistelussa alakynnessä Matriarkaatin murskaavaa tulivoimaa ja asiantuntemusta vastaan. Ryhmä toimii Jotunheimin vuoristosta käsin. Caniinit ovat joutuneet turvautumaan näännytystaisteluun ja hyödyntämällä vaikeaa maastoa, sissisotaan kestääkseen feliinien piirityksen. Epätavanomaisen sodankäynnin ohella Koalitio luottaa kevyen aseistuksen omaaviin, lukumääräisiin asejoukkoihinsa. Lukumääristään riippumatta, kapinalliset ovat keskenään usein eripuraisia ja taipuvaisia riitelyyn.

Ryhmältä puuttuu sotatehtaita. Sen vuoksi he joko ostavatkin tarvitsemansa Korppisyndikaatilta, tai yksinkertaisesti varastavat kehittyneemmät aseensa suoraan feliineiltä. Vailla tarkoitukseen luotuja ilmavoimia, he käyttävät sen sijaan laivuetta aseistettuja kuljetusaluksia. He työllistävät myös joukkoa epämääräisiä palkkionmetsästästäjiä. Yhteisten univormujen puutteessa he käyttävät sotaa edeltäviä työasusteita.

// Historia – Caniinien Koalitio

Suuri rotusota

Midgårdin taistelu

Varhainen vastarinta perustettiin Midgårdin Taistelun aikana. Yhdistynyttä liittoumaa edeltävä liike oli ensimmäkseen aseistettu varastetuilla feliiniaseilla, kuten esimerkiksi MAR – A2 Pulssikivääreillä ja erilaisilla astaloilla.