Jotunheim

Jotunheim on caniinirodun kauan sitten hylkäämä kotimaa. Oltuaan iäisyyksiä koskemattomana, villieläimet ja luonto on vallannut maan. Eläimistö käsittää nyt ainoastaan villejä petoja, kuten jäägriippejä. Erityisesti villigriipit ovat perustaneet omia asutuksiaan jäätyneisiin luonnonluoliin.

Yggdrasil- kristallit ovat erityisen yleisiä Jotunheimissa. Aiemmat yritykset Korppisyndikaatin toimesta hyödyntää tätä resurssia ovat epäonnistuneet henkilökunnan puutteen ja kaivostoiminnalle vaarallisen ympäristön vuoksi. 

Jäisten ja ikiaikaisten luonnonvoimien armoilla, suurimman osan Jotunheimista kattaa keskinen vuoristojen vyö joka jatkuu sen pohjoiselle rannikolle. Sitä halkoo kaksi asuttavaa tundraa valtakunnan läntisellä ja itäisellä rajalla. Sen eteläiset ja pohjoiset rannikot ovat rosoisia ja murtuneita karikkoja. Se on seurausta vuosisatoja kestäneestä taistelusta loputtomia aaltoja, ikuista jääkautta ja sitä seurannutta eroosiota vastaan.

// Historia – Jotunheim

Ennen suurta rotusotaa

Jouduttuaan pelottavan ruton kouriin, caniinikansa oli pakotettu jättämään maa taakseen ja matkaamaan jalan kohti länttä suuressa kansainvaelluksessa.

Suuri Rotusota

Paettuaan feliinien hyökkäystä Vanaheimista, caniinipakolaiset asettuvat uudelleen vanhan kotimaansa vuoristojen suojiin.

Lue lisää – Aesir Chronicles Wikia!